ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρουσίαση του Προγράμματός μας για το Μαρούσι της Νέας Εποχής με τον Πολίτη Πρωταγωνιστή!

Κυριακή 12 Μαΐου 2019, 11.00 π.μ.
Δημαρχείο Αμαρουσίου