Παρ07032020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ10:38:37 AM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΟΥΣΙ Ερώτηση προς τον κ. Δήμαρχο Αμαρουσίου για τη συμφωνία ΑΘΜΟΝΟΝ-ΕΤΕ σχετικά με το οικόπεδο ΕΤΕΒΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ερώτηση προς τον κ. Δήμαρχο Αμαρουσίου για τη συμφωνία ΑΘΜΟΝΟΝ-ΕΤΕ σχετικά με το οικόπεδο ΕΤΕΒΑ

Με ανακοίνωσή της η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» και το διακριτικό τίτλο «LAMDA DEVELOPMENT S.A. » προέβη στις 3-6-2020 στην εξής ανακοίνωση:

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία όλες οι διαδικασίες όπως αυτές είχαν προβλεφθεί στο Μνημόνιο Κατανόησης και Προθέσεων (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) με το οποίο η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ε.Τ.Ε.) είχε διατυπώσει την πρόθεσή της να συμβάλει και να συμπράξει νομίμως στη διαδικασία εκδόσεως Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για την έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής στην οποία βρίσκεται το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens». Συναφώς και σε εκτέλεση σχετικών προβλέψεων του ήδη εκδοθέντος Π.Δ. (ΦΕΚ 91Δ/ 29.02.2020) καταβλήθηκε από την εταιρεία L.O.V. S.M.S.A. το ποσό των 11.000.000 €, το οποίο ανταποκρίνεται στην εύλογη αξία ακινήτων (που βρίσκονται στην ως άνω περιοχή) και στη συνολική απαίτηση που διατηρούσε η ΕΤΕ από το τίμημα αγοραπωλησίας που οφειλόταν σε αυτήν από θυγατρική εταιρεία του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε.).

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο Δήμαρχος Αμαρουσίου

  • Το μνημόνιο κατανόησης που αναφέρεται ανωτέρω έχει υπογραφεί και από το Δήμο Αμαρουσίου ή και την ΑΘΜΟΝΟΝ Α.Ε? Και αν ναι γιατί δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι σχέδιο του μνημονίου είχε κατατεθεί στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ και είχε δοθεί στον εκπρόσωπο του Δήμου, ήδη από το Σεπτέμβριο του 2019?

  • Έστω και τώρα σκοπεύει η Δημοτική Αρχή να δημοσιεύσει το ανωτέρω μνημόνιο?

  • Σε δελτίο τύπου του Δήμου Αμαρουσίου που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα αναφέρεται ότι το ύψος της δανειακής υποχρέωσης της ΑΘΜΟΝΟΝ προς την ΕΤΕ ήταν 30 εκ. Αντίθετα στην ανακοίνωση της ΛΑΜΔΑ αναφέρεται ότι η εύλογη αξία των ακινήτων της συμφωνίας ΕΤΕ και ΛΑΜΔΑ είναι μόλις 11 εκ. Γιατί ο Δήμος Αμαρουσίου δεν ζήτησε από την ΕΤΕ να «κουρέψει» τις απαιτήσεις της προς την ΑΘΜΟΝΟΝ ακριβώς όπως και η ΛΑΜΔΑ?

  • Δεν είναι παραπλανητικό να ενημερώνονται οι Μαρουσιώτες ότι ο Δήμος απηλλάγη από υποχρεώσεις 30 εκ. όταν τελικά η ΛΑΜΔΑ πλήρωσε για τις ίδιες υποχρεώσεις μόλις 11 εκ.?

  • Σκοπεύει η Δημοτική Αρχή να δώσει σε όλες τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις τα διαγράμματα που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του ΠΔ 91/29-2-2020 σε κλίμακα 1:500 και 1:1000 αντίστοιχα?

  • Εκ του άρθρου 8 παρ. 1 είναι προφανές ότι η υπογραφή του ΠΔ 91/2020, που ήταν και η κύρια επιδίωξη της ΛΑΜΔΑ μετά την απόφαση του ΣτΕ το 2014, προϋπέθετε τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αμαρουσίου για την μεταβίβαση του δανείου της ΕΤΕ προς την ΛΑΜΔΑ. Κατά πόσο αυτό αξιοποιήθηκε από το Δήμο Αμαρουσίου ώστε να αυξηθούν τα ανταποδοτικά της ΛΑΜΔΑ προς το Δήμο Αμαρουσίου, δεδομένου ότι αυτά που προβλέπονται από το ΠΔ 91 κατ` ελάχιστο διαφέρουν από τις αρχικές προτάσεις της ΛΑΜΔΑ τον Αύγουστο του 2016.

  • Σκοπεύει η Δημοτική Αρχή να φέρει έστω και εκ των υστέρων το θέμα προς συζήτηση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου?

Ο ερωτών δημοτικός σύμβουλος

Λ. Μαγιάκης

Επικεφαλής παράταξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ