Πεμ06202019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ08:09:02 PM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης-Πεύκης την 16.4.2019

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης-Πεύκης την 16.4.2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της δημοτικής κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 16/4/2019  ημέρα  Τρίτη    και ώρα 18:00, με τα κάτωθι θέματα:

Πριν την συζήτηση  των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα τεθούν από τους Πολίτες λόγω ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ  θέματα  προς συζήτηση.

1

1η Αναμόρφωση οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.

2

Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΠΕ.Α.Π.)ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2018.

3

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.

4

Έγκριση  τροποποίησης  της κανονιστικής απόφασης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.

5

Κατανομή υπολοίπου επιχορήγησης από το Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018.

6

Έγκριση Αναμόρφωσης Πινάκων Στοχοθεσίας  έτους 2019.

7

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.

8

Έγκριση συμμετοχής του  Δημάρχου στo ειδικό θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα “Συνταγματική Αναθεώρηση”.

9

Έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Δήμου προς  αθλητικά σωματεία.

10

Έγκριση δαπάνης των εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2019.

11

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ο Γυμνάσιο Πεύκης».

12

α) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014». β)    Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.

13

α) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». β) Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.

14

α) Αποδοχή υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης για ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας”.β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για κάθε περαιτέρω ενέργεια υποβολής του αιτήματος ένταξης και υπογραφής των απαιτούμενων συνημμένων συνοδευτικών εγγράφων.

15

«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)» για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού τάπητα στην επιφάνεια στίβου του Δημοτικού Σταδίου Πεύκης».

16

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης εφαρμογής (υφιστάμενη κατακόρυφη σήμανση) Δήμου.

17

Έγκριση  διαδικασίας  χορήγησης βεβαιώσεων υψομέτρου για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

18

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ακρυλικών καθρεπτών κυκλοφοριακής ρύθμισης σε διάφορους δρόμους του Δήμου.

19

Κοπή και κλάδεμα δέντρων  σε κοινόχρηστους χώρους.

20

Καταβολή αποζημίωσης στο Δήμο λόγω προσκύρωσης μη αρτίου τμήματος έκτασης 4,36 τ.μ. στο ΟΤ.104 της ΔΚ Λυκόβρυσης.

21

Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» έτους 2018.

22

Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» έτους 2018.

23

Λήψη Απόφασης σχετικά με την ίδρυση τμήματος ένταξης (Τ.Ε.) στο 1ο Νηπιαγωγείο Πεύκης .

24

Έγκριση μίσθωσης τριών (3) ακινήτων για στέγαση έξι (6) αιθουσών νηπιαγωγείων (ΦΕΚ 623/Β/26-2-2019).  

25

Εκ νέου επιβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.164α (πρώην 458α ).

26

Έγκριση ή μη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών.

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ποριώτου-Χρούσου Γεωργία