ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης οικ. έτους 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του N. 3463/2006 και του άρθρου 67 του N.3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της δημοτικής κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα:

Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης οικ. έτους 2018.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Νικολιδάκης