Παρ07032020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ10:38:37 AM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗ Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η τακτική «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 30 του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), 72 και 74 ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η θερμομέτρηση, η χρήση μάσκας προσώπου ( σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ) και η εφαρμογή αντισηπτικού χεριών τα οποία θα σας χορηγηθούν κατά την είσοδό σας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην διαρρύθμιση της αίθουσας για την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων όσο αυτό είναι δυνατόν.

Η είσοδος στην αίθουσα θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, στον Νομικό Σύμβουλο της Δημάρχου, στις δύο πρακτικογράφους και στην διμελή ομάδα ηχογράφησης της συνεδρίασης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η είσοδος σε οποιονδήποτε άλλον.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Επικύρωση πρακτικών 11ης Τακτικής & 12ης Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2019

Θέμα 1ο : Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19

Θέμα 2ο : Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πεντέλης στην Τράπεζα της Ελλάδος για το έργο «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό όρος» (κωδικός πράξης 2018ΣΕ27510127) και ορισμός διαχειριστών και υπευθύνων αυτού

Θέμα 3ο : Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 27/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης περί Συγκρότησης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Πεντέλης, για το έτος 2020, με τον ορισμό των μελών και του προέδρου αυτής

Θέμα 4ο : Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που αφορούν εκποίηση ή εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων έτους 2020

Θέμα 5ο: Επιστροφή Ποσού 510000 ευρώ του Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης που Αφορούσε Αγορά Ακινήτου στην Δ.Κ Μελισσίων (Ακίνητο Παλατιανού- Κατωπόδη στο ΟΤ 196) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Θέμα 6ο : Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Πεντέλης και καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως

Θέμα 7ο : Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 συνδρομές μελών Διασχολικού Κέντρου

Θέμα 8ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στα Προγράμματα Άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την κάλυψη των ΠΑγΟ

Θέμα 9ο: Λήψη αρχικής απόφασης «Τροποποίηση σχεδίου στο ΟΤ 121 στη θέση Καλλιθέα της Κοινότητας Πεντέλης, επί της διαδημοτικής οδού Ιάσωνος.( ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)

Θέμα 10ο: Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη Κοινότητα Μελισσίων.( ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)

Θέμα 11ο: Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στον πεζόδρομο της οδού Θήρας στη Κοινότητα Μελισσίων.( ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)

Θέμα 12ο : Τροποποίηση της 62/2020 απόφασης Ο.Ε. ως προς τον Πίνακα 3 των Στοιχείων Ισολογισμού της Τριμηνιαίας Έκθεσης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και επανυποβολή της Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Θέμα 13ο : 3η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης έτους 2020 - επιχορήγηση προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών συνεπειών εμφάνισης COVID-19 (Αρ. Πρωτ. 30520/21-5-2020 ΥΠ.ΕΣ.) (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Θέμα 14ο : 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης έτους 2020 (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Θέμα 15ο : 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πεντέλης έτους 2020 (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Θέμα 16ο : Καθορισμός των τροφείων 2020 – 2021 Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεντέλης (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Θέμα 17ο : Έγκριση συστήματος μοριοδότησης κριτηρίων για τις αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης έτους 2020- 2021.

Θέμα 18ο : Αποδοχή παραίτησης και Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Θέμα 19ο : Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης

Θέμα 20 : Αποχή παραίτησης και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής