ΕΛΛΑΔΑ

Υπόμνημα προς Υπουργό κ. Ι. Βρούτση και Υφυπουργό κ. Ν. Μηταράκη από το ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Θέμα: Δεν εφαρμόστηκε σωστά από 1/6/2016 ο ν. 4387/2016 που αφορά τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων των συνταξιούχων των πρώην ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΑΠΤΠ, ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΕΑΤΤΑΘ, ΤΕΑΠΥΚ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΕΑΙΣΥΤ, ΚΕΑΝ.