Τετ05272020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ08:16:44 PM

Τελευταία Νέα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 

Σε συνέχεια του προηγούμενου κειμένου με τίτλο: "Παραπομπή του Δ. Στεργίου-Καψάλη στο ΠειθαρχικόΣυμβούλιο", παρατίθεται το επίσημο κείμενο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του α.234 ν.3852/2010