Σαβ12072019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ10:30:14 PM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ ΜΑΡΟΥΣΙ Οδική ασφάλεια και οριζόντια σήμανση στο Πολύδροσο

ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ

Οδική ασφάλεια και οριζόντια σήμανση στο Πολύδροσο

Τρισδιάστατη διάβαση πεζών στη Νάουσα

Ενώ στο Πολύδροσο περιμένουμε την ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ξεκίνησαν στο τέλος του περασμένου Ιουλίου 2019, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση της οδού Φραγκοκλησιάς της οποίας η κυκλοφοριακή ρύθμιση βρίσκεται σε εκκρεμότητα, σε οποία σημεία αυτές υλοποιήθηκαν δεν υπήρξε ίχνος παρέμβασης στην ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ…

Η οριζόντια σήµανση των οδών είναι το τµήµα της σήµανσης που αποτελείται από ενδείξεις επάνω στο οδόστρωµα. 

Σκοπός της είναι, είτε από µόνη της, είτε σε συνδυασµό µε άλλες διατάξεις ελέγχου της κυκλοφορίας, να καθοδηγήσει τον οδηγό, να ρυθµίσει την κυκλοφορία, να καθορίσει ειδικές περιοχές του οδοστρώµατος και να καταστήσει εµφανή ορισµένα επικίνδυνα σηµεία της οδού. 

Οι βασικές διατάξεις που αποτελούν την οριζόντια σήµανση είναι οι διαγραµµίσεις και οι ανακλαστήρες οδοστρώµατος.

Από την καθηµερινή εµπειρία, εύκολα διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσµα ειδών και χρωµάτων διαγραµµίσεων στα οδοστρώµατα κυκλοφορίας. Ως προς τις µορφές τους, οι διαγραµµίσεις διακρίνονται σε διαµήκεις, εγκάρσιες και ειδικές διαγραµµίσεις.

Οι διαµήκεις διαγραµµίσεις συνιστώνται από γραµµές που σχεδιάζονται κατά µήκος της οδού, συνήθως στον άξονα ή στις οριογραµµές της:

Συνεχής γραµµή στο άκρο του οδοστρώµατος, που λειτουργεί ως οριογραµµή.

Συνεχής µονή ή διπλή γραµµή στον άξονα της οδού, που διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις κυκλοφορίας και απαγορεύει την υπέρβασή της.

• ∆ιακεκοµµένη γραµµή στον άξονα της οδού, που διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις και επιτρέπει το προσπέρασµα.

Μικτή γραµµή στον άξονα της οδού, αποτελούµενη από µία συνεχή και µία διακεκοµµένη γραµµή, που διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις και ρυθµίζει ανάλογα το προσπέρασµα.

• ∆ιακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού λωρίδων ίδιας κατεύθυνσης, που χαράσσονται σε οδούς µε πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

• ∆ιακεκοµµένη γραµµή διαχωρισµού λωρίδας επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, που διαχωρίζει τις εν λόγω λωρίδες από την κυρίως οδό, και έχει πυκνότερη διάταξη από τις συνήθεις διακεκοµµένες γραµµές των προηγούµενων περιπτώσεων.

• ∆ιακεκοµµένη γραµµή προειδοποίησης, σε προσέγγιση διπλής ή συνεχούς γραµµής, ή σε άλλο τµήµα της οδού µε ιδιαίτερο κίνδυνο, και έχει ακόµα πιο πυκνή διάταξη.

• ∆ιπλές διακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού λωρίδων, όταν η κατεύθυνση σε αυτές δύναται να αντιστραφεί.

Οι εγκάρσιες διαγραµµίσεις είναι διαγραµµίσεις τις οποίες ο οδηγός συναντάει εγκάρσια προς την πορεία του:

Συνεχής γραµµή κάθετη στη λωρίδα κυκλοφορίας, που λειτουργεί ως γραµµή στάσης.

• ∆ιακεκοµµένη γραµµή κάθετα στη λωρίδα κυκλοφορίας, που επιβάλλει παραχώρηση προτεραιότητας (π.χ. σε ισόπεδους κόµβους).

• ∆ιαγραµµίσεις διαβάσεων πεζών

Γραµµή αποτελούµενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραµµα σύµβολα, σε διαβάσεις ποδηλατιστών

Τέλος, υπάρχουν και οι λοιπές ειδικές διαγραµµίσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν είτε γραµµές, είτε επιγραφές, είτε διάφορα σύµβολα επάνω στο οδόστρωµα:

Παράλληλες λοξές συνεχείς γραµµές, που υποδηλώνουν επιφάνεια αποκλεισµού επάνω στο οδόστρωµα,

Τεθλασµένη γραµµή στο άκρο του οδοστρώµατος, που απαγορεύει τη στάθµευση

Συνεχής ή διακεκοµµένη γραµµή, είτε για διαχωρισµό λωρίδας αποκλειστικής κίνησης οχηµάτων, είτε κίτρινου χρώµατος στο άκρο του οδοστρώµατος για περιορισµό στάσης και στάθµευσης.

Βέλη εκτροπής ή επιλογής λωρίδας

Αναγραφές λέξεων στο οδόστρωµα, όπως STOP, BUS, TAXI κλπ.

• ∆ιάφορα σύµβολα ή σχήµατα, όπως ποδήλατο, λεωφορείο, σύµβολο για ΑΜΕΑ, ή τρίγωνα, ρόµβοι κλπ., αντίστοιχα.

• ∆ιαγραµµίσεις χώρων στάθµευσης

Πλέγµα διαγώνιων γραµµών σε ισόπεδους κόµβους

Σύµβολα πινακίδων κυκλοφορίας επάνω στο οδόστρωµα, από ειδικές µεµβράνες, τα οποία επαναλαµβάνουν αντίστοιχα σήµατα πινακίδων

Το χρώµα των διαγραµµίσεων µπορεί να είναι λευκό, κίτρινο ή κυανό

Το θέμα της οριζόντιας σήμανσης της πόλης του Αμαρούσιου, συζητήθηκε στο ΔΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, όπου θίγεται από τον Νώντα Γαρδέλη το θέμα της ανύπαρκτης οριζόντιας σήμανσης στους κεντρικούς δρόμους του δήμου, μεταξύ άλλων και της Φραγκοκλησιάς που την διατρέχει σε μεγάλο μέρος της ο ποδηλατοδρόμος του έργου της βιοκλιματικής ...

Η απάντηση έστω και χωρίς καμία χρονική δέσμευση του αρμοδίου αντιδημάρχου Στέφανου Τσιπουράκη δημιουργεί προσδοκίες βελτίωσης της κατάστασης σ΄ αυτόν τον τομέα…


Βέβαια στον όμορο δήμο Χαλανδρίου όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας κατασκευάζουν τρισδιάστατες διαβάσεις πεζών για την αύξηση της ασφάλειας των πεζών …